مشاور واحد آبشناسان: «۵ آزمون هماهنگ پایه ای تا آزمون جامع اسفند برگزار می کنیم.»

کمتر از دو هفته به آزمون جامع ۲۶ اسفند باقی مانده و دانش آموزان و مشاوران و معلمان تلاش می کنند که استفاده از فرصت باقیمانده بهترین نتیجه را در این آزمون بگیرند. یکی از واحدهای همواره موفق در آزمون جامع دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد آبشناسان است. «محمد عظیمی» معاون آموزشی و مشاور پایه هشتم این واحد، در مصاحبه با خبرنگار سایت مجتمع علامه طباطبایی در مورد نحوه آماده سازی برای آزمون جامع ۲۶ اسفند توضیحاتی ارائه کرد.

عظیمی آزمون جامع را حسن ختام فعالیت های آموزشی دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در هر سال دانست و گفت: «نتیجه آزمون جامع اسفند برای دانش آموزان پایه هشتم به میزان ۲۰ درصد در قبولی پایه نهم واحد ادونس تاثیر دارد و به همین دلیل جزو آزمون های مهم مجتمع به حساب می آید.»

وی افزود: «دانش آموزان بعد از آزمون نردبام به مدت بیش از یک ماه در هیچ آزمون هماهنگی شرکت نکردند، به همین دلیل مشاورها تلاش کرده و می کنند که آمادگی ذهنی دانش آموزان را حفظ کنند. در اواخر سال فعالیت های فرهنگی، پژوهشی و ورزشی در مدارس شدت بیشتری می گیرد. در چند هفته گذشته شاهد برگزاری المپیاد ورزشی طلیعه نور، جشنواره قرآنی بهشت انس و مسابقات متعدد در سطح منطقه بوده ایم و دانش آموزان زیادی درگیر این مسابقات بوده و هستند. فعالیت های پژوهشی پر تعدادی هم پیش رو است که در جای خود اهمیت بسیاری دارند.»

مشاور پایه هشتم واحد آبشناسان ادامه داد: «دانش آموزان در این مدت عموما دغدغه موفقیت در مسابقه و رقابت را پیدا می کنند و ممکن است تمرکزشان بر درس و مطالعه را از دست بدهند. یکی از کارهایی که مشاوران واحد آبشناسان برای جلوگیری از عدم تمرکز انجام می دهند برگزاری آزمون های مدون، به خصوص در دروس ریاضی و علوم است. مشاورها می دانند کدام دانش آموزان درگیر فعالیت های فرهنگی و پژوهشی و ورزشی هستند که تعدادشان کم هم نیست. یکی از کارهای مشاوران مدیریت زمان و ارائه برنامه متناسب با ساعتهایی است که این دانش آموزان برای درس خواندن دارند.»

عظیمی از آزمون های درون مدرسه ای برای آمادگی آزمون جامع هم گفت. «از آزمون نردبام که در تاریخ ۱۲ بهمن برگزار شد تا آزمون جامع ۲۶ اسفند، ۵ آزمون هماهنگ پایه ای پیش بینی کرده ایم. بر مبنای نتایجی که از هر آزمون می گیریم برنامه ریزی دانش آموزان را انجام می دهیم. هر آزمون بر اساس سرفصل ها بررسی و تحلیل می شود تا موضوعاتی که دانش آموز در آنها ضعف دارد مشخص شود و او این سرفصل ها را مجددا دوره کند.»

بررسی رفتار همدلانه در پیشرفت درسی

گروه آموزشی واحد آبشناسان یک پروژه ویژه را در این واحد پیاده می کند. عظیمی در این باره توضیح داد: «ما یک برنامه ویژه تحقیقی را در بخش آموزشی واحد آبشناسان انجام می دهیم. این برنامه «تاثیر متغیر رفتار همدلانه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز» نام دارد. در این پروژه بررسی می کنیم که اگر نوع رفتار ما همدلانه و صمیمانه باشد تا چه حد در پیشرفت دانش آموز تاثیر دارد. فضای خانوادگی، زمان و میزان مطالعه،سنجش مستمر، جلسات مشاوره و کیفیت دبیران از متغیرها پیشرفت تحصیلی هستند؛ اما یکی از مهمترین متغیرها ایجاد ارتباط صمیمانه با دانش آموزر خصوصا در این مقطع سنی است. تجربه به من ثابت کرده است که تاثیر ارتباط خوب و نزدیک مشاور با دانش آموز از جلسه های متعدد آموزشی بیشتر است. عموما دانش آموزان در این سن تشنه محبت هستند. قبلا این فضای دوستی وجود داشته اما در قالب این پروژه هدفمند شده و مورد بررسی قرار می گیرد.»

اخبار پیشنهادی