ماه مهر در واحد نیاوران چطور گذشت؟

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران، در اولین ماه از شروع سال تحصیلی جدید علاوه بر شرکت در کلاس های درسشان، در فعالیت های فرهنگی مدرسه هم مشارکت فعال داشتند.

آن ها در زنگ تغذیه با هم کلاسی ها و آموزگارشان درباره تغذیه سالم، گفت و گو کردند، به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شعر خواندند و در روز جهانی کودک، قصه گفتند. به گفته مسئول فرهنگی واحد نیاوران، این برنامه ها با هدف ایجاد شور و نشاط و تقویت روحیه کار تیمی برای دانش آموزان برنامه ریزی شده است.

شرکت در کلاس های پژوهشی سازه یکی دیگر از برنامه هایی بود که در دبستان های علامه طباطبایی، از مهر ماه آغاز شد و نیاورانی ها هم در این کلاس ها مشارکت فعال داشتند. همچنین به مناسبت هفته تربیت بدنی در این واحد، مسابقات فوتبال برگزار شد. دانش آموزان برای شرکت در این مسابقات در گروه هایی با تعداد محدود و زمانبندی مشخص، به مدرسه رفتند و فوتبال بازی کردند.

اخبار پیشنهادی