مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

عضو انجمن اولیاء و مربیان واحد میرداماد: مدیر مدرسه از نظرات ما استقبال می کند

انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد از آغاز سال تحصیلی دو جلسه رسمی برگزار کرده است. برنامه استقبال از دانش آموزان در بازگشت از اردوی مشهد مقدس یکی از مهمترین نتایج این جلسات است.

«فرناز شفیعی خزانه» یکی از اعضای انجمن اولیاء و مربیان واحد میرداماد در گفتگو با خبرنگار سایت علامه طباطبایی درباره جلسات و تصمیمات انجمن می گوید: «در جلساتی که از ابتدای سال تحصیلی برگزار کرده ایم درباره اردوهای تفریحی دانش آموزان و جزییات آن صحبت شده است. در این جلسات، برگزاری اردوی مشهد، تعداد دانش آموزان حاضر در این اردو و نفراتی از کادر اجرایی مدرسه که همراه دانش آموز هستند مورد بحث قرار گرفت.»

مدیر واحد میرداماد از انتقادات و پیشنهادات استقبال می کند

مادر دانش آموز «امیرپارسا جمشیدیان» درباره نقش انجمن اولیاء و مربیان در تصمیم گیری های واحد میرداماد می گوید: «اعضای انجمن در جلسات نظرات پیشنهادی خود را مطرح می کنند. سعی می کنیم نظراتمان مطابق با برنامه های کلی مجتمع علامه طباطبایی برای مدارس باشد و بیشتر درباره جزییات برگزاری برنامه ها بحث خواهیم کرد.»

عضو انجمن اولیاء و مربیان واحد میرداماد به استقبال «مجید نیک دهقان» مدیر واحد میرداماد از نظرات خانواده ها اشاره کرده و می گوید: «در دو جلسه ای که به طور رسمی با آقای نیک دهقان برگزار کرده ایم استقبال خوبی از نظرت خانواده ها صورت گرفته است. این ویژگی نشان می دهد که واحد میرداماد آماده پذیرش نظرات، پیشنهادات و انتقادات انجمن اولیاء و مربیان است.»

دو هدف استقبال از زائران مشهد

شفیعی می گوید استقبال از دانش آموزان و کادر اجرایی مدرسه در بازگشت از اردوی مشهد، آخرین برنامه مورد تصویب انجمن اولیاء و مربیان بوده است: «بعد از بازگشت دانش آموزان از اردوی مشهد برای آن ها برنامه استقبال در نظر گرفتیم. این استقبال با دو هدف انجام شد. اول اینکه برای بسیاری از دانش آموزان، اردوی مشهد، اولین برنامه جمعی خارج از شهر بود. همچنین انجمن اولیاء و مربیان تصمیم گرفت از زحمات بی وقفه آقای نیک دهقان و بقیه کادر اجرایی مدرسه در یک ماه گذشته تقدیر کند. به همین دلیل برنامه استقبال از زائرانمان را ترتیب دادیم.»

اخبار پیشنهادی