مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

شرکت ۶۰ دانش آموز پاسدارانی در جشنواره فیلم کوتاه مدرسه

دانش آموزان دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران فیلم های کوتاه ۶۰ تا ۹۰ ثانیه ای خود را به عنوان فعالیت درس کار و فن آوری تهیه کردند.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران در جشنواره فیلم کوتاه مدرسه شرکت کردند. فراخوان این جشنواره قبل از نوروز منتشر شد.

۶۰ نفر از دانش آموزان واحد پاسداران با ارسال فیلمهای کوتاه در این جشنواره شرکت کردند. پاسدارانی ها در این طرح با کمک اولیاء خود فیلم های کوتاه و مستند ۶۰ تا ۹۰ ثانیه ای از توانمندی های خود در زمینه های فرهنگی، علمی، ورزشی و اجتماعی تهیه کرده و به مدرسه تحویل دادند. این فیلم ها توسط تلفن همراه تهیه شده و در قالب سی دی تحویل معاون فرهنگی مدرسه گردید.

فیلمهای کوتاه دانش آموزان واحد پاسداران  بعد از بررسی توسط مشاوران و معلم کار و فن آوری در پرونده آموزشی و مشاوره امسال دانش آموز بایگانی خواهد شد. همچنین قسمتی از این طرح در نمره امتحان نوبت دوم کار وفن آوری تاثیر داده خواهد شد.

آثار برتر جشنواره فیلم کوتاه دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران بعد از مشخص شدن توسط کانال علامه ای ها منتشر خواهد شد.

اخبار پیشنهادی