مسئول آموزش واحد تهرانپارس:

روش تدریس را به اولیا آموزش می دهیم

دانش آموزان  دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در سال تحصیلی جدید در کلاس های فوق برنامه متنوعی شرکت می کنند. این کلاس ها برای پایه های مختلف با اهداف آموزشی خاص برگزار می شود. «محبوبه حاتمی»، مسئول آموزش واحد تهرانپارس درباره محتوای کلاس های فوق برنامه به سایت «مجتمع علامه طباطبایی» می گوید: «دروس اصلی برای همه پایه ها، دروس ریاضی، فارسی، علوم، اجتماعی، هدیه های آسمانی و قرآن است. در هر پایه متناسب با اهداف آموزشی مان، کلاس های فوق برنامه هم برگزار می کنیم. زبان انگلیسی، فبک و مهارت های زندگی، پژوهش، ورزش، کامپیوتر و هنر و خط از جمله این کلاس ها است.»

به گفته حاتمی، پیش دبستانی ها امسال ۵ زنگ دارند و از ۸ تا ۱۳:۳۰ در مدرسه هستند. ساعات کلاسی دانش آموزان پایه اول تا ششم هم از ۷:۴۵ تا ۱۴:۲۰ است. دروس فوق برنامه هم در همین بازه زمانی برای دانش آموزان برگزار می شود.

در دبستان نمره وجود ندارد

ارزشیابی دانش آموزان دبستان واحد تهرانپارس به صورت کیفی – توصیفی انجام می شود. مسئول آموزش مدرسه درباره این روش ارزشیابی توضیح می دهد: «در ارزشیابی کیفی– توصیفی، دانش آموز از ابتدای ورود به مدرسه تا انتهای سال تحصیلی، به شیوه های گوناگون مورد ارزیابی قرار می گیرد. این روش فرصت مناسبی برای شناسایی دقیق توانمندی ها و استعدادهای دانش آموزان در اختیار آموزگاران و مدرسه قرار می دهد.» به گفته حاتمی، تهرانپارسی ها در طول سال تحصیلی ۲ کارنامه پایان ترم و ۲ کارنامه میان ترم هم دریافت می کنند.

برگزاری جلسات خاص آموزشی برای اولیا

روش های جدید آموزش به دانش آموزان ابتدایی، باعث برگزاری جلسات خاص بین آموزگاران و اولیا شده است. در این جلسات بخشی از روش های آموزشی دروس مختلف به پدر و مادر ها ارائه می شود. مسئول آموزش واحد تهرانپارس درباره این جلسات می گوید: «در پایه های پیش دبستان و اول، هر ماه یک جلسه دیدار آموزگاران با اولیا داریم. در این جلسات بخشی از کتاب های درسی و نحوه آموزش آن ها به اولیا ارائه می شود. در پایه دوم و سوم این جلسات دوماه یکبار انجام می شود. دلیل برگزاری چنین جلساتی، هماهنگی نحوه آموزش بین آموزگاران و اولیای دانش آموزان است.»

اخبار پیشنهادی