رشدینو؛ طرح میردامادی ها برای آزمون جامع

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد با طرح رشدینو برای آزمون جامع آماده می شوند. «حامد معصومی» مشاور هشتمی های واحد میرداماد درباره طرح رشدینو می گوید: «این طرح شامل سه زیر مجموعه برنامه مطالعاتی، آزمون های روزانه و تحلیل آزمون است؛ در زیرمجموعه اول که برنامه مطالعاتی است، دانش آموزان از ۷ الی ۱۵ آذر برنامه مطالعاتی ویژه آزمون جامع دریافت می کنند.»

به گفته مشاور هشتمی ها، آزمون های روزانه و تحلیل آزمون به صورت موازی با برنامه مطالعاتی دانش آموزان پیش می رود: « از ۹ آذر ماه، هفت آزمون با عنوان عصر آزمون برگزار می شود که ۴ آزمون آن به صورت موضوعی و سه آزمون شبیه به آزمون جامع هم که شامل تمام درس های مرتبط با بودجه بندی آزمون جامع است برگزار می شود. در کنار این آزمون ها ما بحث تحلیل آزمون را هم با دانش آموزان داریم که طبق کارگروه های مشخص شده، در جلساتی با سرگروه ها و دانش آموزان هر گروه، به تحلیل آزمون و بررسی نتایج هر آزمون به صورت گروهی می پردازیم.»

سه زنگ کلاس جمع بندی دیگر برنامه #میردامادی ها است؛ مشاور هشتمی ها می گوید: «چهارشنبه اولین هفته آذر ماه تعطیلی به دلیل آلودگی هوا پیش آمد که با برنامه ریزی های انجام شده، ۹ آذر ماه کلاس جمع بندی شیمی و زیست برگزار خواهد شد تا دانش آموزان در آستانه آزمون جامع کلاسی را از دست نداده باشند.»

اخبار پیشنهادی