راه های پیشگیری از سرطان تشریح شد

اولین نشست تخصصی مراقبین و رابطین بهداشت و سلامت منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران، بهمن ماه جاری در سالن شهید مهری منطقه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی واحد شریعتی، در این آغاز این نشست معاون پرورشی و تربیت بدنی منطقه ۳ آموزش و پرورش، ضمن خیر مقدم به تبیین اهداف جلسه پرداخت و دکتر حسینیان، مدیر کل اسبق دفتر بهداشت وزارتخانه درباره آشنایی با بیماری سرطان، انواع آن، راههای ابتلا به سرطان و پیشگیری از آن  سخنرانی کرد.

در این جلسه نماینده دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی حضور داشت. مجتمع فرهنگی-آموزشی علامه طباطبایی با تشکیل شورای عالی بهداشت و تربیت بدنی توجه ویژه ای به برنامه های سلامت و بهداشت جسمی و روانی دانش آموزان دارد.

اخبار پیشنهادی