مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

دختران علامه ای در زنگ های ورزش هندبال یاد می گیرند

دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷ رشته ورزشی هندبال را آموزش می بینند. «مهنوش محمدی» دبیر ورزش واحد پاسداران درباره جزییات زنگ های ورزش این مدرسه می گوید: «در نیمسال اول تحصیلی، آموزش رشته هندبال را برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم. در این رشته، عضلات دست و پای افراد تقویت می شود و بازی کردن آن تاثیر مستقیمی در شادابی دختران دارد.»

معلم ورزش واحد پاسداران می گوید در نیمسال دوم رشته ای که در زنگ های ورزش به دختران علامه ای آموزش داده می شود تغییر خواهد کرد: «برای نیمسال دوم بسکتبال را به دانش آموزان یاد می دهیم. بعد از تعطیلات عید هم بدمینتون و چند بازی گروهی به کارمان اضافه خواهد شد.»

نحوه برگزاری زنگ های ورزش و آزمون پایانی درس ورزش، بخش دیگری از حرف های «مهنوش محمودی» معلم ورزش دختران علامه ای است. او می گوید زنگ های ورزش با نرمش شروع می شود: «در هر جلسه ۳ تا ۵ دقیقه راه رفتن، دویدن آرام و سپس دویدن با سرعت انجام می شود. یکی از آزمون هایی که در پایان نیمسال از دختران گرفته می شود، دو ۵۴۰ متر است. بنابراین باید از ابتدای سال دویدن از برنامه های اصلی آن ها باشد. بعد از دویدن، نرمش های کششی انجام می دهیم و سپس آموزش هندبال و بازی دانش آموزان آغاز می شود.»

دختران علامه ای در پایان هر زنگ ورزش مباحث مختلف ورزشی را هم به صورت تئوری یاد می گیرند: «چند دقیقه پایانی هر زنگ ورزش به آموزش های تئوری اختصاص دارد. در این قسمت، درباره عضلات بخش های بدن، ورزش های مختلف و تغذیه مناسب برای بچه ها توضیحاتی ارائه می دهیم. همچنین دانش آموزان در طول سال طرح های تحقیقی انجام می دهند و ماکت، کلیپ و بنر می سازند. همه این فعایت ها بخشی از نمره مستمر آن ها را تشکیل می دهد.»

اخبار پیشنهادی