مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

دبیر فیزیک واحد پاسداران: «فیزیک را فقط با تمرین یاد می گیرید»

توصیه های «محمدرضا نصیری» معلم فیزیک دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران به دانش آموزان در رابطه امتحان پایان ترم.

«محمدرضا نصیری» دبیر بخش فیزیک از درس علوم پایه هشتم ونهم در دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران توصیه هایی برای خواندن درس علوم در امتحانات نوبت دوم برای دانش آموزان دارد.

نصیری می گوید سرفصل هایی که برای علوم درپایه های هشتم و نهم در نظر گرفته شده مباحث بسیار مهمی هستند و یادگرفتن دقیق آن ها نیاز به تمرین بسیار دارد: «فیزیک پایه هشتم شامل مباحث مربوط به الکتریسیته، مدارها، مغناطیس، برق، نور و آینه ها است. در پایه نهم هم حرکت شناسی، سرعت، فشار، انواع ابزار و ماشین ها مطالبی هستند که در بخش فیزیک مطرح می شوند. همه این سرفصل ها از مهمترین مباحث علم فیزیک هستند بنابراین دانش آموزان می بایست مطالعه آن ها را با دقت و تمرکز خاصی انجام دهند.»

نصیری در ادامه به روش تدریس فیزیک برای دانش آموزان واحد پاسداران در سال تحصیلی جاری تشریح می کند: «فیزیک درسی مسئله محور است. یعنی یاددادن و یادگرفتن آن به مباحث تئوری محدود نمی شود و بدون تمرین و حل مسائل مختلف آموزش انجام نخواهد شد. این موضوع مهمترین ویژگی کلاسهای فیزیک ما در سال تحصیلی است. هر بخش با چند مسئله آموزش داده می شود. در هر جلسه به صورت کتبی آزمون می گیریم تا دانش آموزان به تمرین بیشتر در خانه ترغیب شوند. حل تمرین باعث رفع اشکال هم می شود. همچنین در بخش هایی که لازم باشد فیلم های آموزشی هم برای دانش آموزان نمایش می دهیم.»

نصیری در پایان توصیه های مهمی هم به دانش آموزان در رابطه با امتحانات پایانی درس فیزیک دارد: «در امتحانات رسمی و سراسری، ملاک طراحی سوال کتاب درسی است و دانش آموزان باید بیش از هر منبع دیگری کتاب درسی را مطالعه کنند. مطالعه باید به صورت خط به خط به همراه تمرین و حل مسئله باشد. بعد از اینکه کتاب خط به خط مطالعه و تمرین شد می توان برای تمرین بیشتر به سراغ نمونه سوالات دیگر رفت و آن ها را حل کرد. دانش آموزان توجه داشته باشند تا وقتی که کتاب درسی تماما مطالعه نشده فرمول و مسائل خارج از کتاب تمرین نشود.»

اخبار پیشنهادی