مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

دانش آموز گلستانی برترین حافظ قرآن کریم در استان تهران شد

«سید محمد موسوی» دانش آموز پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان در مسابقات استانی حفظ قرآن کریم به مقام اول رسید.

او با کسب این مقام جواز حضور در مسابقات کشوری حفظ قرآن کریم را نیز به دست آورد. موسوی برای رسیدن به مسابقات استانی در مسابقات درون مدرسه ای و مسابقات منطقه ۵ به مقام اول رسیده بود.

سید محمد موسوی در طول سه سالی که در واحد گلستان تحصیل کرده همواره در مسابقات قرآنی بهشت انس مجتمع علامه طباطبایی و مسابقات منطقه ای و استانی، جزو نفرات برتر بوده است. او علاوه بر حفظ قرآن کریم در رشته قرائت نیز صاحب عنوان است. «سید محمد موسوی» حفظ قرآن را از سال سوم ابتدایی آغاز کرده است. محمد هم اکنون حافظ ۷ جزء قرآن کریم است.

اخبار پیشنهادی