مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

دانش آموزان واحد شریعتی یک روز کامل مدرسه را مدیریت می کنند

دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی برای دومین بار در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ یک روز کامل توسط دانش آموزان اداره می شود. در این برنامه که روز خودگردان نام دارد، دوشنبه ۳ اردیبهشت مدیریت بخش های مختلف مدرسه به عهده دانش آموزان قرار می گیرد. هدف از این برنامه آشنایی دانش آموزان با روند مدیریت مدرسه و همچنین سمت های مختلف آن است.

طبق این برنامه مدیر، معاون انضباطی، معاون فرهنگی، روابط عمومی، خدمات، معلمان، مشاور دهم، یازدهم و چهارم مدرسه، از بین دانش آموزان انتخاب شده اند و هر کدام می بایست تا زنگ آخر وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

به همین منظور دانش آموزان روز چهارشنبه  ۲۹ فروردین به پای صندوق رای رفته و افراد مورد نظر را برای سمت های اجرایی مدرسه انتخاب کردند.

طبق رای دانش آموزان «سپهر صفایی زاده» مدیر مدرسه، «بردیا حمید نژاد» و «امیرعلی معدن پور» معاونان انضباطی، «فراز وهاب زاده» معاون فرهنگی، «مبین عبداله زاده» مسئول روابط عمومی و «پویا رسولی»، «سعید مصباح» و «نیما داوری» به عنوان نیروهای خدمات می بایست کارهای روزانه مدرسه را انجام دهند.

«مهدی شیوا» و «علی زارع» هم به ترتیب مشاوران پایه دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی هستند.

دانش آموزان واحد شریعتی ۱۴ آذرماه سال گذشته هم یک روز اداره مدرسه را بر عهده داشتند.

اخبار پیشنهادی