جلسه شورای دانش آموزی و شورای مدرسه واحد آبشناسان

جلسه شورای دانش آموزی با شورای مدرسه دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان روز یکشنبه ۲۰ آبان برگزار شد.

در این جلسه «مصطفی جوادزاده»، مدیر واحد آبشناسان، «امین غفاری»، معاون مدرسه، «ناصر سلامی»، مسئول فرهنگی و «محمد عظیمی»، مسئول آموزشی واحد آبشناسان به همراه ۱۰ عضو شورای دانش آموزی حضور داشتند. اعضا در این جلسه پیشنهادات خود را در این جلسه ارائه دادند.

در جلسه شورای دانش آموزی و شورای مدرسه مقرر شد تا رییس شورای دانش آموزی یک بار در ماه در جلسات شورای مدرسه شرکت داشته باشد. همچنین اعضای شورای دانش آموزی به صورت ماهانه با مسئول فرهنگی و مسئول آموزش واحد آبشناسان جلسه خواهند داشت و پیشنهادات خود را مطرح می کنند. هدف مسئولان واحد آبشناسان از برگزاری جلسه های متعدد با اعضای شورای دانش آموزی این است که تا حد ممکن دانش آموزان را در نحوه اداره مدرسه سهیم کنند.

«علیرضا کاظمی اصل» از پایه هفتم، «امیر عباس صلاحی» از پایه هشتم، «امیر حسین عباسی نیا» از پایه هشتم، «ارشیا حسینی» از پایه هفتم، «محمد صادق دادرس» از پایه هفتم، «آرمین کلاکری» از پایه هفتم، «ارشیا برابیان» از پایه هشتم، «علیرضا جعفری» از پایه هشتم، «ایلیا اسدی» از پایه هفتم، «احمدرضا توسلی» از پایه هفتم و «امیرآرمین محسنی» از پایه هشتم اعضای شورای دانش آموزی واحد آبشناسان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هستند.

اخبار پیشنهادی