ثبت ساعات مطالعاتی گلستانی ها در سامانه مدیریت آموزشی

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی –  واحد گلستان از امروز، سه شنبه ۱۱ آذرماه، ساعت مطالعات خود را در سامانه مدیریت آموزش ثبت می کنند. این کار با چه اهدافی انجام می شود  و چه تاثیری در روند آموزشی گلستانی ها خواهد داشت؟

«محمد عظیمی» مسئول آموزش مسئول واحد گلستان می گوید برنامه ریزی های مشاوران براساس ساعات مطالعاتی که دانش آموزان ثبت می کنند، انجام می شود: «مطالعه بخشی از فرایند آموزش است. اگر  مطالب تفهیم شده در کلاس درس، در منزل به وسیله مطالعه تثبیت نشود، قطعا پازل آموزشی ما ناقص خواهد ماند. برنامه ریزی های آموزشی مشاوران نیز بر اساس ساعات مطالعاتی دانش آموزان انجام می شود. بنابراین ثبت دقیق آن توسط دانش آموزان اهمیت ویژه ای دارد.»

گلستانی ها مطالعات درسی شان را بر اساس الگویی هفتگی انجام می دهند. عظیمی می گوید: «کیفیت مطالعه از جمع ساعات آن مهمتر است. گاهی یک ساعت مطالعه با کیفیت و هدفمند از پنج ساعت مطالعه نامطلوب نتایج بهتری دارد. پس برای راهبری برنامه مطالعاتی دانش آموزان و همچنین استفاده درست آن ها از زمان مطالعه، الگوی مطالعاتی هفتگی طراحی شده است. یعنی بچه ها می دانند که از ابتدا تا پایان هفته هر درس را باید در چه ساعتی و چه میزان مطالعه کرد.»

به گفته مسئول آموزش واحد گلستان برنامه مطالعاتی دانش آموزان بر اساس تفاوت های فردی تدوین می شود: «بعضی از دانش آموزان در برخی درس ها نیاز به زمان مطالعه بیشتری دارند. تلاش می کنیم به بچه ها بیاموزیم که زمان مطالعه شان را منطبق با توانایی آموختن در دروس مختلف، مدیریت کنند.»

گفتنی است پیش از این دانش آموزان واحد گلستان ساعت مطالعه شان  را در دفترچه  برنامه ریزی وارد می کردند.

اخبار پیشنهادی