تقدیر انجمن اولیاء و مربیان از موفقیت های واحد فرمانیه

اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه در آخرین جلسه سال جاری، از تلاش های صورت گرفته در بخش های آموزشی، فرهنگی، هنری، انضباطی مدرسه و کسب نتایج خوب در مسابقات مختلف متطقه و المپیاد ورزشی طلیعه نور تقدیر کردند. 

به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیه، در ابتدای جلسه انجمن اولیاء و مربیان، آقای ابوالفضل رستمی، مدیر مدرسه، ضمن تقدیر از همفکری و نظرات راهگشای اعضای انجمن در طول سال تحصیلی به تشریح موضوعات و مسائل جاری مدرسه پرداخت. در این جلسه، نتایج المپیاد ورزشی طلیعه نور و موفقیت های حاصله در مسابقات فرهنگی-هنری منطقه یک آموزش و پرورش تشریح شد و اعضاء از زحمات مسئولان مدرسه تشکر کردند. همچنین گزارشی از برگزاری کلاسهای آشنایی دانش آموزان با حرفه ها و مشاغل جهت ادامه تحصیل، برگزاری جشنواره خیریه، کمد تکانی و هفت سین، آزمون ادونس پایه نهم و آزمون مفاهیم پایه هفتم و هشتم و برگزاری اروهای تفریحی دانش آموزان در پایه های مختلف ارائه شد. 

انجمن اولياء و مربيان مظهر همكاري خانه و مدرسه در امر تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان است. خانه و مدرسه دو نهاد تربيتي مهم به شمار مي‌آيند كه در صدرعوامل تأثيرگذار بر روند رشد و تكامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، و مهمترين عامل در تربيت و رشد فكري و اخلاقي، هماهنگي و همسويي نظري و عملي ميان مربيان و خانواده است.

هر يك از دو كانون خانه و مدرسه، به تنهايي امكان عمل موفقيت آميز نخواهد داشت و بايد به عنوان يك مركز تعليم و تربيت تلقي شوند و مجموعه سياست و برنامه هايي كه آموزش و پرورش طراحي و به اجرا درمي آورد، در اين دو كانون بر اساس يك سياست، يك بينش و يك هدف دنبال شود. اولياء به عنوان صاحبان اصلي سرمايه هاي با ارزش، داراي حق اظهار نظر، حق نظارت و در بعضي موارد حق دخالت در مسائل آموزش و پرورش هستند و تنها در اين صورت است كه فرآيند پيچيده و عميق تربيت و تعليم مي تواند به شكل درست و شايسته اي به اجرا گذاشته شود و موجب رشد و تعالي گردد.

اخبار پیشنهادی