تصویب برگزاری جشن خیریه در انجمن اولیاء و مربیان واحد نیاوران

پنجمین جلسه انجمن اولیاء و مربیان پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی – واحد نیاوران پنج شنبه ۱۰ اسفند ماه برگزار شد. در این جلسه «هادی ربیعی» مدیر واحد نیاوران و اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدرسه حضور داشتند.

در جلسه پنج شنبه درباره مسائل اجرایی واحد نیاوران و مباحث آموزشی دانش آموزان بحث و تبادل نظر شد. برگزاری جشن خیریه واحد نیاوران از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود. مقرر شد جشنواره خیریه غذا پنج شنبه ۱۷ اسفند ماه در مدرسه برگزار شود. هزینه جمع آوری شده از این خیریه صرف کمک به نیازمندان و مستمندان می شود. طبق اعلام انجمن اولیاء و مربیان به خانواده ها مقرر شد نوع غذایی که هر خانواده قصد پختن آن را دارد از قبل مشخص شود تا تداخل غذایی ایجاد نشود.

کمد تکانی دانش آموزان واحد نیاوران از دیگر تصمیمات اعضای انجمن اولیاء و مربیان بود. طبق این تصمیم دانش آموزان می بایست وسائل خود را بررسی کنند و مواردی که به نظرشان اضافی و بدون استفاده است را در سه گروه کتاب، اسباب بازی و نوشت افزار بسته بندی کنند و در روز خیریه به مدرسه تحویل دهند. این وسائل برای نیازمندان مناطق زابل و الیگودرز از طریق موسسه خیریه غدیر ارسال خواهد شد.

اعضای انجمن اولیاء و مربیان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران را «رحیم علی عباسپور»، «مهناز باباخانی» و «مریم سلطان زاده» تشکیل می دهند.

اخبار پیشنهادی