مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

تجریشی ها حقوق کودک را شناختند

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تجریش در روز جهانی کودک به اردوی تئاتر رفتند و با حقوق جهانی خود به عنوان کودک آشنا شدند.

تجریشی ها روز ۱۶ مهر به اردوی فرهنگسرای نیاوران رفتند و به تماشای تئاتر جادوگر شهر زمرد نشستند. آنها پس از بازگشت به مدرسه کتاب صلح خواندند.

در این روز کارتهای حقوق کودک از منشور حقوقی سازمن ملل به آنها داده شد تا با حقوق خود آشنا شوند. آنها آموختند که از حقوقی مانند حق داشتن خانه، حق شنیده شدن، حق دوستی و مشارکت، حق آشامیدن آب سالم، حق داشتن پوشاک، حق بازی و تفریح، حق فعالیت های خلاق، حق داشتن پدر و مادر، حق داشتن ملیت و بسیاری حقوق دیگر برخوردار هستند.

اخبار پیشنهادی