مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

برگزاری ۶۰ جلسه مشاوره در واحد پاسداران تا ۱۴ اردیبهشت

دانش آموزان پایه یازدهم واحد پاسداران به همراه اولیاء خود از ۸ تا ۱۴ اردیبهشت در جلسات مشاوره به همراه مشاور پایه یازدهم شرکت می کنند.

جلسات مشاوره فردی برای دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد. این جلسات از شنبه ۸ اردیبهشت آغاز شده و قرار است تا ۱۴ اردیبهشت ماه بیش از ۶۰ نفر از دانش آموزان و خانواده های آنها در جلسات حضور پیدا کنند.

«حامد پورنقی» مشاور پایه یازدهم واحد پاسداران درباره جزییات این جلسات می گوید: «در جلسات مشاوره چند موضوع مطرح خواهد شد. ابتدا کارنامه امتحانات میان ترم را در حضور اولیاء مورد بررسی قرار می دهیم تا ارزیابی دقیقی از عملکرد آموزشی هر فرد انجام شود. بر اساس همین ارزیابی برنامه ریزی هایی برای امتحانات پایان ترم انجام می دهیم تا دانش آموزان در چند روز باقی مانده تا آغاز امتحانات تقاط ضعف خود را برطرف کنند.»

پورنقی درباره حضور اولیاء در این جلسات می گوید: «زمان زیادی از مطالعه دانش آموزان در فضای خانه انجام می شود بنابراین باید با همکاری اولیاء فضای مناسبی برای درس خواندن ایجاد شود.»

صحبت پیرامون برنامه های تحصیلی دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سال آینده بخش دیگری از موضوعاتی است که در جلسات مشاوره مطرح می شود. مشاور پایه یازدهم واحد پاسداران در رابطه با این موضوع می گوید: «دانش آموزان پایه یازدهم فقط یک سال تا کنکور سراسری فاصله دارند بنابراین باید از زمان خود به بهترین شکل استفاده کنند. به همین جهت با توجه به نقاظ ضعف و قوت هر فرد، درباره برنامه های تحصیلی سال آینده با دانش آموز و خانواده ها صحبت و تبادل نظر می کنیم.»

اخبار پیشنهادی