مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

برگزاری مصاحبه با متقاضیان ثبت نام در واحد میرداماد

در جلسات توجیهی ثبت نام و مصاحبه دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد میرداماد مشاوران پایه هفتم با دانش آموزان مصاحبه انجام دادند.

جلسات توجیهی ثبت نام و مصاحبه دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد میرداماد برگزار شد. این جلسات تا چهارشنبه ۵ اردیبهشت ادامه داشت.

در آخرین جلسه توجیهی که چهارشنبه ۵ اردیبهشت برگزار شد متقاضیان ثبت نام به همراه والدین خود حضور داشتند. فعالیت های مدرسه در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی، افتخارات کسب شده توسط دانش آموزان واحد میرداماد، نحوه برگزاری کلاس های فوق برنامه و اردوها از جمله توضیحاتی بود که توسط کادر اجرایی واحد میرداماد به اولیاء ارائه شد.

در بخش دیگری از این جلسه مشاوران واحد میرداماد در مورد برنامه های آموزشی و جزییات آن ها برای خانواده ها و فرزندان آن ها صحبت کردند. مصاحبه تخصصی با دانش آموزان متقاضی ثبت نام در دبیرستان دوره اول واحد میرداماد قسمت دیگری از جلسات توجیهی بود. در این بخش مشاوران درمورد مسائل مختلف آموزشی و پرورشی با دانش آموزان مصاحبه انجام دادند.

برگزاری جلسات مصاحبه با دانش آموزان متقاضی ثبت نام در مدارس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در شش دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی به مرور و طی ماه اردیبهشت انجام خواهد شد و تمام خانواده هایی که مراحل پیش ثبت نام خود را انجام داده اند به جلسه مصاحبه دعوت می شوند.

اخبار پیشنهادی