همزمان با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی مدارس علامه طباطبایی

برگزاری جلسه توجیهی متقاضیان ثبت نام در پایه هفتم

اولین جلسه توجیهی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، هفتم بهمن ماه برگزار شد. این جلسه در سه سانس، برای متقاضیانی که این روز را برای شرکت در جلسه توجیهی انتخاب کرده بودند، در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان تشکیل شد.

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی مدارس مجتمع علامه طباطبایی بخش نخست این جلسه توجیهی بود. دانش آموزان متقاضی ثبت نام به همراه اولیاشان در این نمایشگاه، از هفت غرفه متنوع بازدید کردند و با دستاوردهای مجتمع علامه طباطبایی آشنا شدند. دانش آموزان در غرفه رباتیک، مسابقه ربات های فوتبالیست علامه ای را دیدند و در غرفه پزشکی مواد مختلف را زیر میکروسکوپ بررسی کردند. شرکت در بازی طراحی شده توسط دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی، فعالیت دیگر میهمانان این جلسه بود.

دانش آموزان متقاضی ثبت نام و خانواده هایشان همچنین در غرفه دبستان های علامه طباطبایی با دبستان های پسرانه و دخترانه علامه طباطبایی آشنا شدند. نمایش مدال ها و افتخارات دانش آموزان در بخش های پژوهشی و آموزشی، مطالعه کتاب های کمک آموزشی دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی، آشنایی با کتاب های انتشارات هفت و نیم و پذیرایی در غرفه تهیه غذای هفت و نیم، از دیگر بخش های این نمایشگاه بود.

در بخش دیگری از اولین جلسه توجیهی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، دانش آموزان بر اساس واحدهای انتخابی شان، به کلاس رفتند و به سوالاتی از دروس علوم و ریاضی پاسخ دادند. همزمان، اولیا دانش آموزان هم در کلاس هایی با حضور مشاوران مدارس، با رویکردهای آموزشی و فرهنگی مجتمع علامه طباطبایی آشنا شدند.

اخبار پیشنهادی