برنامه های هشتمی ها برای آزمون جامع

آبشناسانی ها آذرماه در برنامه مطالعاتی ویژه ای شرکت می کنند

برنامه آموزشی ویژه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان از ابتدای آذرماه آغاز شد. این برنامه برای حضور موفق دانش آموزان در آزمون جامع ۱۶ آذرماه تدوین شده است. درس خواندن با برنامه روزانه مطالعاتی مشخص و حل نمونه سوال، از مهمترین بخش های برنامه مطالعاتی هشتمی ها برای موفقیت در آزمون جامع است.
«علیرضا دیده خانی» مشاور پایه هشتم واحد آبشناسان (گروه ابن سینا) درباره این برنامه می گوید: « از اول آذر، دانش آموزان گروه ابن سینا در هر کلاس گروه بندی شدند. گروه بندی بچه ها براساس نتایج آزمون های میان ترم بود. هر گروه متشکل از دانش آموزان با سطوح آموزشی مختلف است تا بتوانند به یکدیگر کمک کنند. طبق بودجه بندی آزمون جامع، هر روز تعدادی سوال تستی در سامانه کارسنج بارگذاری می شود. دانش آموزان در روز بعد پاسخ سوالات را به همراه چرکنویس به سرگروه خود تحویل می دهند.»
ارزشیابی دانش آموزان در کلاس، برنامه دیگر هشتمی ها است. دیده خانی می گوید: «از دبیران خواسته شده است در روزهای باقی مانده تا برگزاری آزمون جامع، پرسش های کلاسی و کوئیز های کلاسی را در برنامه خود داشته باشند. همچنین با نزدیک شدن به آزمون جامع، یک آزمون آمادگی شبیه سازی شده با آزمون جامع برای دانش آموزان برگزار خواهیم کرد.»
بازدید و بررسی جزوات دانش آموزان هم از دیگر برنامه هایی است که دیده خانی به آن اشاره می کند:« ثبت و ضبط مطالب درسی، نقش به سزایی در یادگیری آن دارد، به همین دلیل به جزوه نویسی صحیح تاکید می کنیم. به همین منظور در آذرماه جزوات دانش آموزان به دقت مورد بررسی قرار می گیرد تا اگر مشکلی وجود دارد پیش از آزمون جامع و شروع امتحانات پایان ترم آن را برطرف کنیم.»

اخبار پیشنهادی