مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

برنامه مطالعاتی آزمون جامع ۲۶ اسفند

برنامه مطالعاتی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد آبشناسان اعلام شد. این برنامه از ۱۳ اسفند تا ۲۵ اسفند اجرا می شود.

دانش آموزان در این مدت درس های ریاضی، علوم، عربی، زبان فارسی و زبان انگلیسی را مطالعه می کنند.

آزمون جامع دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی روز شنبه ۲۶ اسفند برگزار می شود. 

برنامه مطالعاتی پایه نهم واحد آبشناسان را می توانید از اینجا دریافت کنید.

اخبار پیشنهادی