مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

برنامه اردوی مطالعاتی ویژه واحد پاسداران اعلام شد

اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه هشتم و نهم دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران اردوی مطالعاتی سه روزه ویژه شرکت می کنند. این اردو ۱۵، ۱۶ و ۱۷اردیبهشت ماه برگزار می شود و دانش آموزان پایه هشتم و نهم در آن حضور خواهند داشت.

در این اردو دانش آموزان بعد از پایان ساعت رسمی مدرسه تا ساعت ۱۸ در مدرسه می مانند تا بعضی دروس را به صورت ویژه مطالعه کنند. اردوی مطالعاتی واحد پاسداران برای آمادگی دانش آموزان جهت آزمون جامع و امتحانات نهایی در نظر گرفته شده است. در این اردو دانش آموزان در حضور معلم و مشاور به رفع اشکال، مرور، جمع بندی و حل تمرین های مختلف می پردازند.

به دلیل اینکه آزمون جامع به صورت تستی و امتحانات به صورت تشریحی هستند، در اردوی مطالعاتی دانش آموزان واحد پاسداران هردو نوع سوالات تستی و تشریحی با دانش آموزان تمرین خواهد شد. درس های انتخابی برای این اردو دروسی هستند که با نظر مشاور پایه هشتم و نهم و مشورت معلمان انتخاب شده اند تا بیشترین تاثیرگذاری را در عملکرد آموزش دانش آموزان داشته باشند.

برنامه اردوی مطالعاتی دانش آموزان دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران به این شرح است:

اخبار پیشنهادی