مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

بازی و نشاط علامه ای های تهرانپارس در کلاس درس

ریاضی و مهارت های خواندن در پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی-واحد تهرانپارس با بازی و سرگرمی آموزش داده می شود. معلم پایه اول ابتدایی مدرسه ضمن تاکید بر تلاش مدرسه در تامین فضایی شاد و راحت برای یادگیری دانش آموزان گفت: «شوق نوشتن و یادگیری در اولی ها خیلی زیاد است و با طراحی بازی های حرکتی به اشتیاق آنان پاسخ می دهیم.»

«مژگان طاهری فرد» معلم پایه اول ابتدایی واحد تهرانپارس، با ذکر مثال در توضیح بازی های طراحی شده گفت: «در آموزش درس ریاضی پایه اول از لی لی و بازی تاس استفاده می کنیم.» دانش آموزان در این بازی ها ارزش مکانی اعداد و شیوه عدد نویسی را با پرتاب تاس و نگارش اعداد روی تخته تمرین می کنند. استفاده از تاس برای تمرین مهارت خواندن از دیگر بازی های تعبیه شده برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی است.

اخبار پیشنهادی