مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

بازدید نوآموزان پاسدارانی از باغ علم

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران به اردوی تفریحی – آموزشی باغ کتاب رفتند. پاسدارانی ها در این اردو که دوشنبه ۲۸ آبان ماه برگزار شد به «باغ علم» واقع در «باغ کتاب» رفتند. دانش آموزان در این اردو از نزدیک با قوانین علمی آشنا شدند.

نوآموزان پاسدارانی ابتدا از داستان بدن گذر کردند و سپس به داستان های خانه و شهر رسیدند. آنها همچنین در خانه دانش با عجایب علم فیزیک آشنا شدند و فیلم سه بعدی کهکشان راه شیری را دیدند.

خرید کتاب بخش دیگری از این اردو بود. دانش آموزان واحد پاسداران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از نمایشگاه کتاب باغ کتاب بازدید کردند. آن ها در این بازدید کتاب های مختلفی برای خود خریدند.

اخبار پیشنهادی