برگزاری اولین نمایشگاه دستاورد پژوهشی پاسدارانی ها

اولین نمایشگاه دستاورد های پژوهشی دانش آموزان دوره اول پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی _ واحد پاسداران برگزارشد. دانش آموزان دوره اول پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی _ واحد پاسداران شنبه ۱۲ آذر، آثار کلاس های پژوهش شان را در سه رشته دنیای اطراف ما، دنیای آسمان و مشاهده به نمایش گذاشتند.

اولیا دانش آموزان پایه اول، دوم و سوم برای بازدید از این نمایشگاه روز شنبه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰ به مدرسه آمدند. این نمایشگاه از آثار دانش آموزان دوره اول دبستان پاسداران در دوماه اول سال تحصیلی تشکیل شد.

«زهرا نودری» مسئول پژوهش دبستان های علامه طباطبایی درباره این نمایشگاه می گوید: «هدف از برگزاری این نمایشگاه فقط معرفی فعالیت های رشته پژوهش و آثار دانش آموزان نبود، بلکه آگاهی اولیا از رشته پژوهش و فعالیت هایی که دانش آموزان در کلاس ها انجام می دهند بود. آگاهی دانش آموزان از درس پژوهش تنها با کتاب درسی کافی نیست. آنها باید نحوه ارائه پژوهش هایشان را یاد بگیرند.»

دانش آموزان پایه اول که در رشته دنیای آسمان ها آموزش دیده اند، صورت های فلکی ساختند  و درباره آثارشان به اولیا توضیحاتی را ارائه دادند. به بهترین ارائه دانش آموزان جایزه داده شد. دانش آموزان پایه دوم که درباره رشته دنیای اطراف ما نمایشگاه داشتند با ارائه آثارشان جایزه گرفتند.
این نمایشگاه در دبستان نیاوران و تهرانپارس هم به زودی برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی