اعلام نفرات برتر المپیاد ورزشی واحد شریعتی

دانش آموزان برتر شرکت کننده در المپیاد ورزشی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی اعلام شدند. این المپیاد ورزشی در رشته های والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، دارت و فوتبال دستی و شطرنج از نیمه دوم مهر ماه آغاز شد و ۱۷ آبان به پایان رسید.
در این المپیاد دانش آموزان رکنی، صادقی، کریمی، محتشمی و سیوندی در رشته والیبال، عطارنژاد، کریمی و جمشیدیان در رشته بسکتبال، مرزوقی و نجاری در رشته فوتبال دستی، حرفتی در تنیس روی میز، کرمانشاهی در شطرنج و حفیظی در دارت از دانش آموزان برتر این دوره از المپیاد ورزشی مدرسه بودند.
«حمید قصری» مسئول فرهنگی واحد شریعتی، مسئول برگزاری این المپیاد ورزشی بود؛ او درباره اهمیت برگزاری این مسابقات در مدرسه می گوید: «در واحد شریعتی در کنار فعالیت های فرهنگی و مذهبی، برنامه های ورزشی هم انجام می دهیم که هم دانش آموزان از نظر جسمی تقویت شوند و هم در مسابقات ورزشی منطقه سه شرکت کننده از واحد شریعتی داشته باشیم. برنامه های غیر آموزشی اعم از فرهنگی، ورزشی، هنری و یا ویژه برنامه هایی مربوط به مناسبت های مختلف، در زمان برگزاری حضوری، تاثیر بیشتری از برگزاری آنلاین و غیر حضوری دارند. ممکن است دانش آموزی در خانه علاقه به شرکت در برنامه های فرهنگی یا ورزشی از طرف مدرسه نداشته باشد اما حضور در مدرسه و دیدن هم کلاسی ها عامل مهمی برای پیشبرد دانش آموزان در این فضاها است.»

اخبار پیشنهادی