مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

اعضای شورای دانش آموزی واحد فرمانیه معرفی شدند

اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه با رای دانش آموزان انتخاب شدند.

پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا «مجتبی پورقربانی» از پایه نهم، «علی رستمی» از پایه نهم، «سام راد روحانی» از پایه هشتم، «مهدی کاظمی» از پایه نهم، «ارشیا فاضلی» از پایه نهم و «حسین حصیب» از پایه هفتم به شورای دانش آموزی راه پیدا کردند. از این نفرات علی رستمی، مهدی کاظمی و سام راد روحانی در شورای دانش آموزی سال قبل نیز حضور داشتند.

از بین دانش آموزان همه پایه های واحد فرمانیه ۳۳ نفر کاندید حضور در شورای دانش آموزی شدند.  آنها دو روز مهلت تبلیغ داشتند. همچنین از هر پایه دو الی سه نفر از کاندیداهایی که مایل بودند در زنگ های تفریح برنامه های خود را برای دانش آموزان شرح دادند.

اخبار پیشنهادی