اعضای انجمن اولیا و مربیان واحد تجریش معرفی شدند

جلسه انتخاب اعضای انجمن اولیا و مربیان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تجریش روز سه شنبه ۲۴ مهر برگزار شد.

در این جلسه «زهرا تبریزیان»، مادر «مهین دخت صاحب جمع نیا» دانش آموز پایه سوم و «فخریه شیرک»، مادر «ارشیدا جوکار» دانش آموز پایه دوم به عنوان اعضای انجمن اولیا و مربیان واحد تجریش در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ انتخاب شدند.

«ساره قادری» مدیر واحد تجریش در جلسه انتخاب اعضای انجمن اولیا و مربیان در مورد طرح کتابخوانی برای افزایش سواد خواندن و در مطلب و آمادگی آزمون پِرلز توضیحاتی ارائه کرد. همچنین عملکرد دانش آموزان در ۴ هفته اول و تغذیه آنها در مدرسه بررسی شد. علاوه بر این بحث تدریس ترمیمی برای دانش آموزان هم مطرح و بررسی گردید.

اخبار پیشنهادی