مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

«ارتباط موثر»؛ پیام نیمه دوم مهر ماه در واحد نیاوران

پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران در هر ماه دو پیام برای دانش آموزان در نظر گرفته است. این پیام ها بر روی «درخت پیام هفته» که به همین منظور در یکی از راهرو های مدرسه قرار گرفته، نصب می شود تا جلوی دید دانش آموزان باشد.

هر دو هفته یک بار در مورد پیام هفته در مراسم صبحگاه توضیحاتی ارائه شده و پرسش و پاسخ بین دانش آموزان برگزار می شود. پیام دو هفته انتهای مهر «ارتباط موثر» بود و در همین رابطه یک مسابقه برگزار شد. موارد مربوط به ارتباط موثر مانند سلام کردن، داد نزدن، دست دادن، خوب گوش کردن و غیره روی دیوار مدرسه نصب شد و از دانش آموزان پرسیده شد که این موارد مربوط به چه موضوعی است. مسابقه تا یک هفته ادامه یافت و در نهایت «محمدرضا ارزه» دانش آموز پایه ششم توانست پاسخ درست یعنی ارتباط موثر را حدس بزند.

پیام هفته دو هفته اول مهرماه آشنایی با قوانین مدرسه بود. معلم ها و مربیان در مورد قوانین مدرسه با دانش آموزان صحبت  و آنها را نسبت به این قوانین آگاه کردند.

اخبار پیشنهادی