مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

آموزش نیاورانی ها؛ از راه پله تا کلاس درس

فضای آموزشی واحد نیاوران به نحوی تزئین شده است که دانش آموزان هنگام تردد نیز در حال یادگیری باشند.

«سمانه طهماسبی»، معاون فرهنگی پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی-واحد نیاوران، درباره تزئین فضای محیطی گفت: «تلاش ما بر آن است که دانش آموزان هنگام تردد در محیط مدرسه نیز با مفاهیم اخلاقی و رفتاری آشنا شوند. این نشانه ها و عکس ها مرتب جایگزین می شوند تا برای بچه ها جذاب باشد و از اثرگذاری آن کاسته نشود.» وی افزود: «به جای تذکر مستقیم، به مفاهیم رفتاری و اخلاقی عکس ها و تابلوها اشاره می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم قضاوت کنند و رفتار درست را برگزینند.»

آموزش مفاهیم ریاضی به هنگام تردد روی راه پله ها نیز یکی دیگر از استفاده های این مجموعه از فضا است. ضرب و جمع اعداد با رنگ های گوناگون طوری به دیواره پله ها چسبانده شده که دانش آموزان هر پله را با مرور این مفاهیم در ذهن بالا بروند. نصب علامت سبز و قرمز روی درب دستشویی، نصب عکس تمامی دانش آموزان روی شاخه های درخت و تزئینات دیوار تولد برای برگزاری جشن تولد از دیگر فضاهای تزئین شده در واحد نیاوران است.

در واحد نیاوران هر هفته را به تمرین یک مفهوم اخلاقی اختصاص داده اند. هر مفهوم در قالب شعار روی دیوار مخصوص چسبانده می شود و دانش آموزان آن را در طول هفته تمرین می کنند. عکس دانش آموزان موفق تر در اجرای شعار، در پایان هفته روی دیوار مخصوص این کار نصب می شود. به عنوان نمونه در هفته «مسئولیت پذیری» کارت هایی با عنوان کارت مسئول طراحی شد و دانش آموزان برای پذیرش مسئولیت و مشارکت در کارها داوطلب شدند.

اخبار پیشنهادی