گلستانی ها با چه برنامه هایی برای آزمون جامع آماده می شوند؟

آزمون شبیه ساز، کارگاه جامع و مشاوره فردی

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان شنبه ۱۲ آذرماه در آزمون شبیه ساز جامع شرکت کردند. این آزمون جهت آماده سازی دانش آموزان برای آزمون جامع آذرماه برگزار شد.

«محمد قاسمی» مسئول آموزش واحد گلستان درباره برگزاری این آزمون شبیه ساز می گوید: «برای اینکه دانش آموزان آماده آزمون جامع شوند، از ابتدای آذرماه چند طرح آموزشی در مدرسه اجرا شد. یکی برگزاری آزمون شبیه ساز جامع بود. بچه ها در این آزمون هم از نظر تعداد سوالات و هم سطح علمی پرسش ها، در شرایطی تقریبا مشابه آزمون جامع قرار گرفتند.»

 

شرکت در جلسات مشاوره تحصیلی

گلستانی ها پیش از این آزمون و بعد از پایان آزمون های میان ترم در جلسات مشاوره تحصیلی به شکل فردی شرکت کردند. در این جلسات نتایج آزمون های میان ترم و نمرات مستمر دانش آموزان تحلیل شد. با ارزیابی نتایج دانش آموزان، برنامه مطالعاتی ویژه ای – بسته به نقاط ضعف و قوت شان – برای آن ها جهت موفقیت در آزمون جامع تدوین شد. بخشی از این جلسات مشاوره تا روز قبل از برگزاری آزمون جامع ادامه خواهد یافت.

 

کارگاه ویژه، کلاس تقویتی

شرکت در کارگاه های ویژه جامع، بخش دیگری از فعالیت گلستانی ها برای آزمون جامع است. قاسمی درباره این کارگاه ها می گوید: «کارگاه های ویژه جامع در درس های ریاضی و علوم برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه ها، رفع اشکال دانش آموزان براساس سطح آموزشی شان بود. همچنین در آذرماه جلسه تقویتی ریاضی هم برای هفتمی ها در واحد گلستان برگزار شد تا دانش آموزان با سطح آموزشی مناسبی آماده شرکت در آزمون جامع باشند.»

گفتنی است آزمون جامع دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی ۱۶ آذرماه برگزار خواهد شد.

اخبار پیشنهادی