آزمون جامع تابستان برگزار شد

اولین آزمون جامع سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ برای دانش آموزان دبیرستان های دوره اول مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برگزار شد. علامه ای ها بعد از گذراندن ۶ هفته پایگاه تابستانی آنلاین، ۳۱ مرداد در این آزمون شرکت کردند.

 آزمون جامع تابستان برای دانش آموزان دبیرستان های دوره اول مدارس علامه طباطبایی به صورت تستی در «سامانه مدیریت آموزش مجازی» برگزار شد. دانش آموزان در ساعت آزمون شان به سامانه مدیریت آموزش در سایت alameh.ir به بخش امور دانش آموزان مراجعه کرده و از گزینه «سامانه مدیریت آموزش مجازی» وارد سامانه شدتد

بازه زمانی برگزاری آزمون برای دانش آموزان پایه هشتم و نهم از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح و برای دانش آموزان پایه هفتم از ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۳:۱۵ بود. مدت زمان آزمون دانش آموزان پایه هفتم و هشتم ۹۰ دقیقه و برای پایه نهمی ها هم ۱۲۰ دقیقه در نظر گرفته شده است.

 دانش آموزان پایه هفتم در این آزمون به ۲۰ سوال ریاضی، ۷ سوال شیمی و ۸ سوال فیزیک و دانش آموزان پایه هشتم به ۲۰ سوال ریاضی، ۷ سوال شیمی و ۸ سوال زیست پاسخ دادند. برای دانش آموزان نهم نیز ۲۵ سوال ریاضی و ۲۰ سوال فیزیک در نظر گرفته شده بود

اخبار پیشنهادی