واحد فرمانیه؛ کسب رتبه اول رشته زبان انگلیسی در جشنواره خوارزمی

آذر ۱۳۹۷ – دانش آموزان واحد فرمانیه رتبه اول رشته زبان انگلیسی جشنواره پژوهشی خوارزمی در منطقه ۱ را به دست آوردند.

در مسابقات رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، گروه های شرکت کننده یک تئاتر به زبان انگلیسی اجرا کردند. تیم تئاتر زبان انگلیسی واحد فرمانیه متشکل از «رادین رضا نژاد»، «آرمین خوشگو» و «اردشیر روشن روان» موفق به کسب مقام اول منطقه ۱ شد.

تیم های مدارس مختلف علامه طباطبایی در سالهای اخیر در مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی شرکت کرده و موفق به کسب مقام های دوم و سوم مناطق مختلف شده بودند. این برای اولین بار است که تیمی از مجتمع علامه طباطبایی به مقام اول رشته زبان انگلیسی جشنواره خوارزمی دست پیدا می کند.

جشنواره نوجوان خوارزمی در شش رشته دست سازه، پژوهش، کارآفرینی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و مسابقات آزمایشگاهی برگزار می شود.