واحد آبشناسان؛ قهرمانی تیم شطرنج در منطقه ۵

آبان ۹۶ – تیم شطرنج دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان به مقام قهرمانی مسابقات شطرنج منطقه ۵ رسید.

مسابقات ورزشی منطقه ۵ آموزش و پرورش تهران ۱۰ آذر برگزار شد و تیم شطرنج واحد آبشناسان به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.

اعضای تیم شطرنج واحد آبشناسان «فرزام صدری علمداری» از پایه هفتم، «آریانا مقصودی» از پایه هشتم و «پارسا امیری» از پایه نهم تشکیل دادند.