درخشش میردامادی ها در رشته بدمینتون

دانش آموزان قنبری، رهبر و کمداری از دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد که پنج شنبه ۲۵ آبان در رشته بدمینتون مسابقات ورزشی منطقه سه شرکت کردند، موفق به کسب رتبه اول این رشته شدند.

میردامادی ها در رشته های فوتبال، والیبال، بسکتبال، شنا، شطرنج و دو شرکت کردند.