برترین های واحد آبشناسان در نیمسال اول

تیر ۹۶ – نفرات برتر در زمینه آموزشی در پایه ها و گروه های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان معرفی شدند. اسامی این دانش آموزان را در ادامه می خوانید.

در پایه هفتم و در گروه خوارزمی، «طه ایزدی»، «سپهر میرزامحمدی»، «امیرسالار احمدی»، «کیارش حمیدیه»، «ایلیا محقق» و «کیوان قائمیان» به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در گروه خوارزمی پایه هفتم نیز «آرمان فرقانی»، «پرهام فرهنگی»، «مهبد بمانی چم»، «پرهام مشعشعی»، «امیرعلی انتظام» و «آرین فرهانی» نفرات برتر هستند.

در پایه هشتم و در گروه ابن سینا «علیرضا تیموری»، «سید سپهر المدنی»، «امیرپارسا کوثری»، «آرمان داورپناه»، «سید محمد احسان حسینی بازاردهی» و «سینا صحرایی» بهترین نتیجه را در امتحانات نوبت اول گرفتند. همچنین «بهراد جهانی»، «فریار کولی نیا»، «آبتین زمانی»، «کیان کیوانی»، «نیما جوادی اقدم» و «امیر رضا فرح نژاد» از گروه رازی پایه هشتم در بین برترین های آموزشی واحد آبشناسان جای گرفتند.

در پایه نهم و در گروه سمیعی «آراد منیری»، «آریو ناصری»، «حسین عیسی بیگی»، «شایان فرزانه»، «مهدی هنربخش» و «نیما حاجی نیا» به عنوان نفرات برتر معرفی شدند. در گروه حسابی پایه نهم هم «امیرمحمد ابوعلی»، «بردیا ناظمی»، «پارسیا معرفت»، «امیرعلی سامانی»، «کیوان کلانتر» و «مهرداد سلیمی» دانش آموزان برتر آموزشی نام گرفتند.