مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

۵ آزمون جامع در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برگزار می شود

برنامه آزمون های هماهنگ مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را در این خبر بخوانید

اولین آزمون در تاریخ ۳۰ مرداد و پس از اتمام پایگاه تابستانی برگزار شد. آزمون جامع اول روز شنبه ۱۰ آذر برگزار می شود. این آزمون برای دانش آموزان پایه هفتم و هشتم به صورت تشریحی و برای دانش آموزان پایه نهم به صورت تستی است.

تاریخ برگزاری آزمون نردبام روز پنج شنبه ۲۷ دی ماه است. این آزمون به صورت ۵ گزینه ای و پاسخ کوتاه است.

آزمون جامع بعدی روز سه شنبه ۲۷ اسفند برگزار می شود. این آزمون نیز برای هفتمی ها و هشتمی ها به صورت تشریحی و برای نهمی ها به صورت تستی است.

در انتهای سال تحصیلی روز پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت سال ۹۸ آزمون جامع سوم و پایانی برگزار می شود که برای همه پایه ها به صورت تستی است.

اخبار پیشنهادی