مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

هفته دوم پایگاه تابستانی؛ از سفالگری تا ایروبیک برای دختران تهرانپارسی

پایگاه تابستانی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس دومین هفته را با کلاس های آموزشی و تفریحی مانند زبان انگلیسی، ریاضی، نقاشی، ایروبیک، سفالگری و نمایش خلاق طبق برنامه سپری کرد.

در ادامه به اختصار فعالیت های انجام شده در هر کلاس شرح داده می شود.

در این هفته دانش آموزان دوره دوم دبستان ( پایه های چهارم، پنجم و ششم) در کلاس ریاضی مباحث متنوعی را یاد گرفتند. حل معمای گوس (مجموع اعداد متوالی) به روش مصور، ادغام ضرب و مساحت در قالب یک مسابقه و حل معماهای ذهنی از جمله مطالبی بود که دخترانه علامه ای آموزش دیدند.

دوره دومی ها در کلاس نقاشی هاشورزنی در کادرهای ۱۰ واحدی تنالیته های خاکستری و سایه گذاری توسط تنالیته ها در کادرهای مربع با درنظرگرفتن مکان منبع نور را تمرین کردند. کلاس زبان انگلیسی این دوره نیز با آموزش مشاغل و تقویت مهارت speaking در خصوص مشاغل همراه بود.دوره دومی ها در کلاس سفالگری بته جقه های سفالی را رنگ کردند و طرح انار را آموزش دیدند.

تهرانپارسی ها عروسک درست کردند

دانش آموزان دوره اول دبستان (پایه های اول، دوم و سوم) در کلاس نمایش خلاق باتوجه به نقشهایی که در جلسه قبل انتخاب کرده بودند عروسکشان را با استفاده از نمد ساختند. دانش آموزان برای بالابردن دقت و تمرکز ابتدا الگوی مورد نظر را بر روی پارچه نمدی منتقل و سپس باقیچی جدا کردند. در قسمت دوم کلاس، نوآموزان با استفاده از صورتکهای آماده شده از قبل شروع به ساخت شخصیت های جدید و اضافه کردن آن به متن نمایش شدند.

در کلاس زبان انگلیسی پس از مرور ۲ جلسه هفته گذشته، دانش آموزان وسایل داخل کلاس را شناختند. با تماشای کلیپ های مرتبط و انجام بازی آنها را مرور کردند. همچنین وسایل داخل کیف خود را نام بردند. در انتها بازی فلش کارت انجام شد و برندگان جایزه گرفتند. در جلسه دوم زبان انگلیسی این هفته نیز پس از مرور جلسات گذشته، جملات کاربردی به دانش آموزان تدریس شد تا با استفاده از آنها  در کلاس بتوانند بیشتر انگلیسی صحبت کنند. سپس دانش آموزان با کمک نمایش فیلم های آموزشی magic English و بازی Hot Potato به تکرار و تمرین پرداختند.

در کلاس نقاشی دوره اول دختران تهرانپارسی کشیدن مرحله به مرحله پروانه، کشیدن حلزون با کمک اعداد انگلیسی و فضاسازی در نقاشی را آموزش دیدند. در کلاس ایروبیک نیز دانش آموزان دوره اول چند تمرین انجام شد. اجرای حرکات ساده و پایه ایروبیک بدون دخالت دست، آموزش هماهنگی دست وپا، اجرای حرکات گروهی، اجرای حرکات نشسته و خوابیده از جمله این تمرین ها بود. یکی دیگر از کلاس های متنوع این هفته کلاس سفالگری بود. دختران کوچک علامه ای در این کلاس رنگ آمیزی لاک پشتهای سفالی را یاد گرفتند.

گفتنی است کلاس های پایگاه تابستانی واحد تهرانپارس به دو دوره اول ( پایه های اول، دوم و سوم) و دوره دوم ( پایه های چهارم، پنجم و ششم) تقسیم شده است تا آموزش با دقت و کیفیت بیشتری صورت گیرد.

اخبار پیشنهادی