مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

ثبت نام مدارس علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

پیش ثبت نام مدارس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از اواسط دی ماه سال جاری آغاز می شود.

بر اساس اعلام ستاد ثبت نام مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، متقاضیان ورود به پایه های هفتم، هشتم و نهم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی و پیش دبستان و دبستان های علامه طباطبایی، بعد از انتشار اطلاعیه های ثبت نام در موعد مقرر، مشخصات خود را در سایت www.alameh.ir و در «بخش سامانه ها» و «قسمت ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی» وارد نموده و پیش ثبت نام کنند.

مراحل ثبت نام پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی 

ستاد ثبت نام مجتمع علامه طباطبایی شرایط پذیرش دانش آموز در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی را تشریح کرده است. دارا بودن ارزیابی خیلی خوب یا خوب یا معادل آن در کارنامه نوبت دوم سال پنجم ابتدایی یا کارنامه نوبت اول سال ششم ابتدایی و پذیرش در مصاحبه از شرایط پذیرش دانش آموز است.

 

مراحل ثبت نام برای متقاضیان پایه هفتم  به شرح زیر است:

  • ورود به سایتalameh.ir

  • ورود به بخش «سامانه ها» و انتخاب لینک «ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی».

  • انتخاب پایه مورد نظر با در نظر گرفتن جنسیت دانش آموز.

  • ثبت اطلاعات اولیه و دریافت کد و رمز عبور.

  • ادامه فرایند ثبت نام و درنهایت تایید اطلاعات و دریافت کد رسید ثبت نام.

مراحل ثبت نام میان پایه (هشتم و نهم) دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی

ستاد ثبت نام مجتمع علامه طباطبایی، درباره شرایط پذیرش دانش آموز در پایه های هشتم و نهم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی تصریح کرده است: «دارا بودن معدل کل حداقل ۱۹ در کارنامه نوبت اول سال جاری  یا معدل کل حداقل ۱۹ در خرداد ۱۴۰۲، قبولی در آزمون ورودی و پذیرش در مصاحبه از شرایط پذیرش دانش آموز است.»

مراحل ثبت نام برای میان پایه ها به شرح زیر است:

  • ورود به سایت alameh.ir

  • ورود به بخش «سامانه ها» و انتخاب لینک «ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی».

  • انتخاب پایه مورد نظر با در نظر گرفتن جنسیت دانش آموز.

  • ثبت اطلاعات اولیه و دریافت کد و رمز عبور.

  • ادامه فرایند ثبت نام و درنهایت تایید اطلاعات و دریافت کد رسید ثبت نام.

مراحل ثبت نام در دبستان های علامه طباطبایی

پیش ثبت نام پیش دبستان و دبستان های پسرانه و دخترانه مجتمع علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از اواسط دی ماه سال جاری آغاز می شود.
 
بر اساس اعلام ستاد ثبت نام مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، متقاضیان ورود به پایه های اول تا ششم پیش دبستان و دبستان های مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای پسرانه نیاوران و پاسداران و واحد دخترانه تهرانپارس بعد از انتشار اطلاعیه های ثبت نام در موعد مقرر، مشخصات خود را در سایت www.alameh.ir و در «بخش سامانه ها» و «قسمت ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی» وارد نموده و پیش ثبت نام کنند.
 
مراحل ثبت نام برای متقاضیان پیش دبستان و دبستان های پسرانه و دخترانه مجتمع علامه طباطبایی به شرح زیر است:
 
ورود به سایتalameh.ir
ورود مشخصات اولیه دانش آموزان
تکمیل اطلاعات و دریافت رسید ثبت نام از سامانه
 

چه مدارسی را می توانید انتخاب کنید؟

دانش آموزان پسر متقاضی ورود به دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی می توانند از بین واحدهای پسرانه واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان و پاسداران دو واحد را به عنوان اولویت خود انتخاب کنند.

 متقاضیان ورود به دبستان های علامه طباطبایی هم می توانند در واحدهای پسرانه نیاوران و پاسداران و دخترانه تهرانپارس ثبت نام کنند. ستاد ثبت نام پیشنهاد کرده است مسافت محل سکونت تا مدرسه به عنوان اولویت مهم برای انتخاب واحد درخواستی مد نظر قرار گیرد.