موفقیت ها

واحد آبشناسان؛ قهرمانی تیم شطرنج در منطقه 5

واحد آبشناسان؛ قهرمانی تیم شطرنج در منطقه 5

تیم شطرنج دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد آبشناسان به مقام قهرمانی مسابقات شطرنج منطقه 5 رسید.

مسابقات ورزشی منطقه 5 آموزش و پرورش تهران 10 آذر برگزار شد و تیم شطرنج واحد آبشناسان به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.

اعضای تیم شطرنج واحد آبشناسان «فرزام صدری علمداری» از پایه هفتم، «آریانا مقصودی» از پایه هشتم و «پارسا امیری» از پایه نهم تشکیل دادند.