موفقیت ها

واحد پاسداران؛ کسب مقام سوم مسابقات تنیس جام آدینه

واحد پاسداران؛ کسب مقام سوم مسابقات تنیس جام آدینه

بهمن 95؛ دانش آموز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران موفق شد در مسابقات تنیس جام آدینه مقام سوم را به دست آورد.

این رقابت ها با حضور 50 تنیس باز نوجوان بهمن ماه سال 95 برگزار شد و در آن «امیررضا پیروزمند» دانش آموز واحد پاسداران مقام سوم را به دست آورد.

 مسابقات تنیس جام آدینه در باشگاه انقلاب تهران برگزار شد.