موفقیت ها

تیم بسکتبال پایه هفتم آبشناسان قهرمان شد

تیم بسکتبال پایه هفتم آبشناسان قهرمان شد

دومین مسابقات المپیاد ورزشی طلیعه نور درشش رشته ورزشی در سال تحصیلی96-95 برگزار شد. دبیرستان دوره اول واحد آبشناسان در رشته های مختلف شرکت کرد و موفق به کسب رتبه های برتر شد.

تیم بسکتبال پایه هفتم نایب قهرمان مسابقات طلیعه نور شد . اعضای تیم را آقایان : آراد جهانگیری، امیرعلی نفر ، ایلیا نجاتی ، ایلیا طاهری ، ایلیا بخشی ، امیرحسین طالبلو ، سروش برات پور ، سپهر المدنی  و ونداد فرنودی تشکیل دادند.