موفقیت ها

واحد آبشناسان؛ قهرمانی در بدمینتون و شطرنج

واحد آبشناسان؛ قهرمانی در بدمینتون و شطرنج

 در مسابقات ورزشی دو مقام اولی تیمی و یک مقام سوم انفرادی نصیب ورزشکاران آبشناسانی از مسابقات منطقه 5 شد.

ورزشکاران در رشته بدمینتون و شطرنج قهرمان شدند. تیم 4 نفره بدمینتون واحد آبشناسان با شکست همه حریفان و کسب عنوان اول به مسابقات استانی راه پیدا کرد. «آرمان عطایی پور»، «دانیال نژاد گندم»، «طاها ایزدی» و «آبتین ادریس آبادی» اعضای تیم بدمینتون واحد آبشناسان هستند. « «سید علی احدی» و «فرزام صمدی» نیز اعضای تیم شطرنج واحد آبشناسان هستند. همچنین «سروش هاشم نیا» موفق شد در رشته پینگ پنگ به مقام سوم برسد.