موفقیت ها

واحد پاسداران؛ کسب مقام اول شطرنج منطقه 3

واحد پاسداران؛ کسب مقام اول شطرنج منطقه 3

دانش آموز دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران رتبه اول مسابقات شطرنج منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران را کسب کرد.

«امیر حسین نورا» دانش آموز پاسدارانی در این مسابقات با پیروزی بر رقیبان به مقام قهرمانی رسید و مدال طلای رقابت ها را به گردن آویخت. نورا دانش آموز پایه دوازدهم واحد پاسداران است.

این رقابت ها آذرماه و با حضور شطرنج بازانی از مدارس منطقه 4 شهر تهران برگزار شد.

این دانش آموز دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سال های گذشته هم مقام های مختلفی در سطح منطقه و استان کسب کرده بود.