موفقیت ها

واحد آبشناسان؛ بدمینتون بازان این واحد قهرمان منطقه 5 شدند

واحد آبشناسان؛ بدمینتون بازان این واحد قهرمان منطقه 5 شدند

تیم بدمینتون دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در رقابتهای منطقه 5 آموزش و پرورش به مقام قهرمانی رسید.

تیم 4 نفره واحد آبشناسان با شکست همه حریفان و کسب عنوان اول به مسابقات استانی راه پیدا کرد. «آرمان عطایی پور »، «دانیال نژاد گندم»، «طاها ایزدی» و «آبتین ادریس آبادی» اعضای تیم بدمینتون واحد آبشناسان هستند.

گفتنی است رقابتهای انفرادی ادامه دارد و آرمان عطایی پور و طاها ایزدی به مراحل پایانی راه پیدا کرده اند.

این رقابتها روز یکشنبه 18 آذر در سالن مدرس واقع در بلوار فردوس برگزار شد و 12 تیم از مدارس منطقه 5 در آن شرکت کردند.