موفقیت ها

واحد فرمانیه؛ کسب عنوان قهرمانی در مسابقات شطرنج منطقه 1

واحد فرمانیه؛ کسب عنوان قهرمانی در مسابقات شطرنج منطقه 1

تیم شطرنج دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد فرمانیه قهرمان مسابقات منطقه 1 آموزش و پرورش شد.

در این مسابقات که روز جمعه 16 آذر برگزار شد، 34 تیم از مدارس منطقه 1 شرکت کردند. دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد فرمانیه نیز با سه شرکت کننده به نامهای «مهراد توکل» و «علی سینا امیری» از پایه هشتم و «سید بهراد حسینی نیا» از پایه نهم در رقابتها حاضر شد و مقام اول تیمی را به دست آورد.

گفتنی است مهراد توکل در رقابتهای انفرادی نیز به مقام قهرمانی رسید. تیم واحد فرمانیه برای شرکت در مسابقات استانی آماده می شود.