موفقیت ها

واحد فرمانیه؛ قهرمانی مسابقات تنیس روی میز منطقه یک

واحد فرمانیه؛ قهرمانی مسابقات تنیس روی میز منطقه یک

تیم تنیس روی میز دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد فرمانیه در مسابقات منطقه 1 به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.

در این مسابقات که روز جمعه 2 آذر برگزار شد، «علی دساه» دانش آموز پایه هشتم به مقام دوم انفرادی و «امیرمحمد معصومی» دانش آموز پایه نهم به مقام سوم انفرادی دست پیدا کردند. با کسب این دو مقام تیم تنیس روی میز واحد فرمانیه قهرمان مسابقات منطقه 1 شد و به مسابقات استانی راه پیدا کرد.

«سپهر سرتاج» و «آریا صدیقی» دانش آموزان پایه هشتم دیگر اعضای تیم واحد فرمانیه هستند که در شکل گیری این افتخار نقش مهمی داشتند.