موفقیت ها

واحد آبشناسان؛ کسب رتبه های برتر مسابقات شطرنج منطقه 5

واحد آبشناسان؛ کسب رتبه های برتر مسابقات شطرنج منطقه 5

دانش آموزان تیم شطرنج دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان عناوین برتر در مسابقات منطقه 5 را کسب کردند.

«سید علی احدی» و «فرزام صمدی» عضو تیم شطرنج واحد آبشناسان با کسب مقام های برتر به مسابقات استانی راه پیدا کردند.

مسابقات استانی شطرنج دانش آموزی اواخر آذر یا اوایل دی ماه 1397 برگزار می شود.

تیم های ورزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان همواره در مسابقات منطقه ای و استانی جزو تیم های مدعی هستند و مقام های متعددی را کسب می کنند.