موفقیت ها

دانش آموزان علامه ای در مسابقات سلام کاپ شرکت کردند

دانش آموزان علامه ای در مسابقات سلام کاپ شرکت کردند

پنجمین دوره مسابقات سلام کاپ در اسفند سال 94 برگزار شد.  سلام کاپ تنها مسابقات پژوهشی است که در دبیرستان‌های سلام برگزار می‌شود. از همه مدارس  و د رهمه رشته ها در این مسابقات شرکت می کنند. دانش‌آموزان مجتمع علامه طباطبایی برای کسب آمادگی بیشتر در این مسابقات شرکت کردند.

نفرات برتر

پایه

مقام

واحد آموزشی

عرفان ریاضتی

8

کسب مقام اول در لیگ امدادگر Rescue A Primary

آبشناسان

امیراحمد کرامتی

8

کسب مقام اول در لیگ امدادگر Rescue A Primary

آبشناسان

علی کریمی

8

کسب مقام اول در لیگ امدادگر Rescue A Primary

آبشناسان

آترین میرخسروی

7

کسب مقام اول در لیگ امدادگر Rescue A Primary

آبشناسان

پارسیا معرفت

7

کسب مقام اول در لیگ امدادگر Rescue A Primary

آبشناسان

ایلیا صادقی

7

کسب مقام اول در لیگ امدادگر Rescue A Primary

آبشناسان

آرین کوچک دزفولی

7

کسب مقام اول در لیگ امداد فضای مشترک CoSpace

گلستان

حسن اسماعیلی مقدم

7

کسب مقام اول در لیگ امداد فضای مشترک CoSpace

گلستان

علی خیرخواه

7

کسب مقام اول در لیگ امداد فضای مشترک CoSpace

گلستان

کیارش حاجیان

7

کسب مقام اول در لیگ امداد فضای مشترک CoSpace

گلستان

ماهان اوتادی

7

کسب مقام اول در لیگ امداد فضای مشترک CoSpace

گلستان