موفقیت ها

دانش آموزان علامه ای در مسابقات فراکاپ شرکت کردند

دانش آموزان علامه ای در مسابقات فراکاپ شرکت کردند

چهارمین دوره مسابقات فراکاپ در بهمن ماه سال 1394 برگزار شد. فراکاپ، مسابقات پژوهشی مدارس فرزانگان4 است و 7 مدرسه در آن شرکت می کنند. دانش‌آموزان مجتمع علامه‌طباطبایی  به منظور کسب آمادگی در این مسابقات شرکت کردند.

نفرات برتر

پایه

مقام

واحد آموزشی

آرش محمدی

9

کسب مقام بهترین تیم فنی لیگ فوتبالیست

میرداماد

کیان قاسمی

9

کسب مقام بهترین تیم فنی لیگ فوتبالیست

میرداماد

هیراد سمازیس

9

کسب مقام بهترین تیم فنی لیگ فوتبالیست

میرداماد

کیومرث آسیابان

9

کسب مقام بهترین تیم فنی لیگ فوتبالیست

میرداماد

محمدحسین شکرچی

9

کسب مقام بهترین تیم فنی لیگ فوتبالیست

میرداماد

علی نوروزی

9

کسب مقام بهترین تیم فنی لیگ فوتبالیست

آبشناسان

امیررضا خان‌محمد

8

کسب مقام بهترین تیم فنی لیگ فوتبالیست

آبشناسان

حسین مولایی

7

کسب مقام بهترین تیم فنی لیگ فوتبالیست

آبشناسان